Tin tức » Chứng nhận-bằng khen

Giấy chứng nhận nghiệm thu công nghệ khử trùng dụng cụ y tế

Bằng khen của Bộ trưởng - Bộ Khoa Học Và Công Nghệ Việt Nam

CHỨNG NHẬN THƯƠNG HIỆU CÔNG NGHỆ HMED - CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 

CHỨNG NHẬN THÀNH TỰU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NAM